Att skriva för webben - inte alltid så lätt som det låter

Människan har alltid kommunicerat, men på olika sätt. Spintr, precis som ett gäng andra intranät, bygger så klart till viss del på att kommunicera med kollegor och ibland även externa parter. Du kan läsa mer kring att kommunicera på rätt sätt här.

Men det finns vissa grundläggande skillnader när det kommer till att skriva för webb och på ett intranät, om man jämför med något som ska publiceras och läsas på papper.

För att era användare ska orka att läsa en hel sida på intranätet, och ta till sig informationen, så krävs det därför en hel del tankegång bakom en text för att se till att detta uppfylls. Genom att publicera texter och sidor som är tydliga och lättlästa för användaren så kommer hen enklare att kunna läsa och processa informationen. På så sätt kommer även nöjdheten att öka.

Vem skriver jag för?

Börja med att ställa dig frågan vem som faktiskt är mottagare av texten. Fundera sedan kring hur du kan få denna mottagare att känna sig som att texten är skriven direkt till hen. Läsare idag är otåliga och det är enkelt att scrolla vidare eller skumläsa texten om hen inte finner den tillräckligt intressant. Inled därför med det viktigaste budskapet för att sedan kunna hålla intresset vid liv med exempelvis rubriker som fängslar och styckesindelningar som får materialet att kännas luftigt och lättläst.

Skriv gärna en kort ingress där du med fyra eller fem meningar beskriver kort vad inlägget som läsaren har framför sig kommer att handla om så de vet vad de kan förvänta sig. Om möjlighet finns kan du även ange ungefär hur lång tid det tar att läsa texten då även detta ökar förståelsen och känslan av kontroll kring vad som komma skall.

Var tydlig!

Du kanske har en hel mängd av information att förmedla till dina anställda, men var försiktig med hur du presenterar detta. Det kan lätt bli överdådigt för läsaren och då avtar även intresset att läsa.

Tips på hur du kan förenkla läsning:

  • Använd punktlistor
  • Använd fet stil för att markera sådant som är extra viktigt
  • Använd inte kursiv stil då det försvårar läsningen
  • Använd inte understrykningar då dessa kan lura läsaren att tro att de är länkar
  • Dela upp texten i stycken
  • Svart text på vit bakgrund är bäst för läsbarheten
  • Korrekturläs mer än en gång så texten är korrekt

Vill du få ännu mer tips och tankar kring hur du kan utveckla dina färdigheter att skriva för webben så kan vi rekommendera dessa sidor:

http://www.stam.se/ux-blogg/

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/

Kommentera

Relaterat

  • DELA