För två år sedan påbörjade många verksamheter arbetet med att tillgänglighetsanpassa sina tjänster gentemot WCAG, den nya lagen om...