Ibland när jag ställer frågan om syftet med det nya intranätet så får jag inget direkt svar, andra gånger nämns en informationsbank som visionärt mål...