Intranät. Det måste kanske inte vara tekniskt?

Intranät. En produkt för IT-chefer eller välmående organisationer? 

 Med intåget av smarta telefoner för lite mer än 10 år sedan startades en snabb revolution kring vår kommunikation och kommunikationsverktyg. Idag är du van att inom nån minut få säga det du vill till din mamma eller 2 miljarder facebookanvändare.  

Det beteendet och den möjligheten ställer numera motsvarande krav på arbetsplatsen och vad du erbjuder dina medarbetare. Om de kan prata med klasskamraterna från -84 på ett ögonblick varför ska de inte kunna prata på samma sätt med kollegan på våning två eller butiken i Österåker?      

Nu är viSpintr inte de enda som tänkt att det skulle gå att råda bot på detta genom något smart verktyg, det finns en uppsjö alternativ till det som lite slarvigt kallas ”intranät” – En produkt som ofta förknippas med stora organisationer eller förvaltningar. Dessutom onödigt trist och tung… enligt oss.  

Många snackar nämligen gärna teknik; Denna plattform är integrerad i denna plattform som kan förvandla denna data till en annan data som är bra för er alla och kan byggas ut i många andra system och kommunicerar sömlöst med många andra svåra IT systemord. 

Vi fattar att det är viktig men... det är idag basen i en digital arbetsplats. En hygienfaktor i ett väl fungerande erbjudande. Nu till det som är viktigt och som gör skillnad istället 

Dina kollegor och anställda hittar vägar till kommunikation! De bygger själva en social arbetsplats med eller utan arbetsgivarens hjälp, de är människor och att hålla kontakt och känna delaktighet är naturligt och nödvändigt för oss. Som medarbetare kanske de inte alltid löser det med företagets bästa i åtanke och det är det som är skillnaden mellan bra och mindre bradet är även utmaningen för många som vill ha en digital arbetsplats idag.  

Många tar nämligen med sig sina privata lösningar in i jobbet då det som erbjuds på arbetsplatsen inte är bra nog, detta är inte alltid lyckat: 

  • Tredjepartslösningar äger ofta rätten att nyttja innehållet.  
  • Avslutas anställningar så försvinner kommunikationen och kompetensen med personen om den ligger i deras personliga verktyg
  • Stor risk att allt blir spretigt när man blandar olika lösningar 

Det går att bygga en digital arbetsplats, ett socialt intranät, som inte bara talar till organisationens behov utan också till de som jobbar i den. Människan är, som sagt, social och vi har behov av att få ta del av information, säga saker till varandra och känna att vi är en del av en helhet. Däri ligger den stora styrkan av ett bra intranät! Möjligheten att öka medarbetarens vilja att vara del i sin arbetsgivares, och sin egen, framgång. Ett samarbetsverktyg för en modern arbetsplats helt enkelt. Således är... 

Det bästa Intranätet det som de anställda vill använda 
En digital arbetsplats idag bör ge användaren personliga och individuella möjligheter att kommunicera med såväl varandra som med chefer och ledning. Olika vägar för kommunikation där ledningen kan prata med sina medarbetare bör finnas i forma av bloggar, nyhetsbrev, nyhetsartiklar och RSS feed för att nämna några. Till detta ska företaget kunna addera de så viktiga kopplingarna till andra system såsom sälj, löner etc. medan medarbetare kan skapa egna genvägar för att öka sin egen produktivitet, allt för att skapa delaktighet och känslan av att man faktiskt tillhör något större, i flera led. 
Det skapar en bas för internkommunikation som ger samtliga delar i organisationen det som krävs samtidigt som det finns naturligt samlat på en plats. Effektivt och utan att använda fler verktyg eller platser än nödvändigt. Här kan du se ett par kundcase och hur de nyttjat sina intranätslösningar. 

Vår bild av en modern arbetsplats är inte en rad tekniska lösningar med långa utbildningsinsatser för att det ska fungera hos personalen. Vi anser att man bygger på det som redan fungerar och paketerar det så att dina kollegor vill använda det. Starta smått och bygg vidare. Vill du testa oss så finns möjlighet att boka demo eller så kontaktar du våra rådgivare.  

Kommentera
  • DELA