Från Staycation till Workation – nästa gigatrend?

För ungefär ett år sen var världen en annorlunda plats. I Sverige var vi precis i början av den pandemi som på många sätt skulle förändra världen för all framtid. I snabb takt med införandet av restriktioner och nedstängandet av arbetsplatser forcerades vi flera år in i framtiden vad gäller den digitala arbetsplatsen. Även om flera av de verktyg vi använder för distansarbete idag har funnits till vårt förfogande under många år tror jag de flesta instämmer i mitt påstående att de inte utnyttjats ens i närheten av sin fulla potential innan vi tvingades in i en vardag av videomöten, molnlagring och digital kommunikation.

”Vi såg 2 år av digital transformation ske inom loppet av 2 månader” sa Microsofts VD Satya Nadella i sin första kvartalsrapport för 2020. Användandet av företagets videomötestjänst Teams ökade under 2020 från 32 miljoner dagliga användare i mars till 115 miljoner i oktober. Organisationer världen över – stora som små – visade på en enorm förmåga att anpassa sig till de nya förutsättningarna med hemarbete.

Vi på Spintr intervjuade bland annat Brandi Boatner på IBM som berättade om hur de lyckades få sina 400.000 anställda världen över att anpassa sig efter de nya förutsättningarna nästan över en natt. Även om vi nog är många som saknar våra kollegor och det fysiska mötet, som längtar efter att få nätverka och gå på konferenser, så kan vi nog enas om att många förändringar som vi tvingats till under 2020 är här för att stanna – troligtvis för alltid.

Vad är då nästa steg?

I vår nya vardag är hemarbete det normala. Organisationer världen över har visat på bibehållen produktivitet trots att ens anställda jobbar från sovrum, parkbänkar eller sommarstugor. Vissa organisationer kan till och med uppleva en högre effektivitet när digitala möten normaliserats.

Vi på Spintr har till exempel sett ett kraftigt ökat intresse och mognad för vår tjänst som ju är central i den digitala arbetsplatsen. Våra säljare kan numera utan problem genomföra fyra möten med potentiella kunder var de än befinner sig i världen under en arbetsdag - och det accepteras i mycket högre utsträckning idag än för ett år sedan.

Även om jag är övertygad om att vi kommer öppna upp kontoren igen och återgå till en vardag mer lik den innan pandemin, lika övertygad är jag att fördelarna med den digitaliserade och platsoberoende arbetsplatsen skapat helt nya möjligheter för framtiden.

Med en global vaccinationsvåg som börjat rullas ut förefaller det inte helt orimligt att den nya framtiden står för dörren inom en inte helt ogreppbart lång tidshorisont. Låt oss leka med tanken att vi kommer kunna hantera Covid-19 på global nivå när vi går in i 2022 – vilka möjligheter har den accelererade digitala transformationen skapat för utvecklingen av våra arbetsplatser framåt?

Jag själv har aldrig trivts med att jobba enligt en stämpelklocka där det är viktigare att jag befinner mig på en viss plats vid en viss tidpunkt snarare än att jag gör ett bra jobb under de timmar jag förväntas arbeta under en dag. Jag drivs också av möjligheterna att se nya platser och miljöer, träffa nya människor och ta del av nya kulturer. En miljö där jag får kombinera denna frihet med att vara produktiv och nyttig för min arbetsgivare är något av ett drömscenario. Jag vet att jag inte är ensam i min längtan att få resa igen – såväl privatpersoner som hotell- och flygbolag lider av total abstinens och min gissning är att vi kommer få se en explosion av resor när väl restriktionerna släpper.

För de arbetsplatser som vill vara längst fram i utformningen av framtidens arbetsplats vill jag uppmana att ta tillvara på kombinationen av de möjligheter som vi getts tack vare det senaste årets utveckling:

  • Kraftigt accelererad digital mognad som video, molntjänster, chatt och intranät
  • Ökad globalisering och därmed större potentiell marknad
  • Enklare att knyta till sig kompetens från hela världen
  • Högre krav på arbetsgivare att locka till sig kompetens
  • Krav på att tillgodose arbetstagares work/life balance

Jag ser framför mig en hel värld av ressugna människor som hållit sig hemma i över ett år. Människor som kanske tvingats ta semester utan att riktigt ha något att göra – kanske har det till och med varit så att man stressat mer över att inte utnyttjat sina semesterdagar till max istället för att njuta av ledigheten? Människor som vill uppleva nya kulturer, kanske arbeta i ett annat klimat eller besöka fler nya platser än vad som hinns med under fyra-fem veckors årlig semester.

Givet detta förutspår jag att Workation kommer bli nästa gigatrend, där företag likt Spotify kommer möjliggöra för sina medarbetare att jobba vart helst de önskar även när pandemin är över. Detta kommer möjliggöra för människor att i högre grad självförverkliga sig själva och trivas i friheten att jobba hos vänner i Colombia, en partner i Japan eller på ett co-working space i Nigeria. Det kommer också gynna arbetsgivaren – inte bara genom nöjdare medarbetare – utan också genom möjligheten att nå ut med sitt erbjudande och varumärke över landets gränser. Möjligheten att ha medarbetare var som helst i världen som nätverkar och möjliggör affärer genom personliga möten som aldrig skulle kunnat genomföras i en klassisk arbetsmiljö. Dessutom är det en möjlighet för världens alla företag och arbetstagare att hjälpa den extremt utsatta besöksnäringen världen över på fötter igen efter ett på många vis förlorat år.

Likt Satya Nadella sa om att teknikens utveckling tagit ett tvåårshopp in i framtiden på två månader tror jag att workation-rörelsen kan komma att förändra vårt sätt att se på arbetsplatsen och hur vi jobbar för alltid.

Kommentera
  • DELA