Hur ett intranät hjälper detaljhandeln

Ett intranät kan tillföra gott om fördelar för en verksamhet men i en så utsatt bransch som detaljhandeln bör vi belysa de tre största problemområdena och hur ett intranät kan stödja de processerna; medarbetare, kundupplevelse och konkurrens.   

Detaljhandeln genomgår stora förändringar och att ha tillgång till bra verktyg kan mycket väl vara skillnaden mellan att få vara kvar eller försvinna. Intranätet, när det får fungera som tänkt, hjälper organisationer att förbättra medarbetarnöjdheten, kundupplevelsen samt effektivitet och produktivitet.    

#1: Medarbetare 

Personalomsättningen inom handeln är notoriskt hög (ca 33% per år) men vi vet att personal fortsätter arbete i företag som visar att personalen är värdefull och som bryr sig om sina anställda så det är uppenbart att andra värden premieras högre än personalen i detaljhandeln 

En så hög omsättning kostar dock verksamheterna massvis med pengar, tid och anseende.  

När man jobbar “på golvet” har man sällan tillgång till dator, vilket ökar gapet mellan kontoret och personalen som möter kunden, detta bidrar till att silos bildas och information missas eller når längst ut i organisationen sent. Resultatet blir medarbetare som känner sig frånkopplade och inte kan ta del av kompetens och kunskap. Stora delar av arbetsdagen försvinner i problemlösning lokalt.  

Genom att investera i ett mobilt intranät möjliggör du för en enad personal som kan ta del av fördelarna i ett intranät för detaljhandeln, oavsett arbetsplats.  

Säljresultat — Många butiksanställda har ingen aning om hur de presterar men genom ett intranät skulle de kunna ta del av säljsiffror, målbilder och jämförelsetal. Att kunna få ta del av den datan ger ofta ett ökat fokus på produktivitet och organisationens generella välmående.   

Bryta barriärer — Många ser intranät som en kontorsprodukt men nästa generations intranät är rustade för att vara mobila och således perfekta för de som har många anställda som reser eller möter kunder och brukare på fält eller golv. Oavsett roll eller enhet kan du alltså ha tillgång till intranätet vilket ger möjligheten att delta i samtalen, ställa frågorna och läsa bloggen. Man är inte längre en satellit långt borta utan närvarande och deltagande.  

Ökad lojalitet — En oengagerad medarbetare har mycket mindre chans att leverera en bra kundupplevelse, hur många verksamheter har råd med den förlusten? Ett intranät hjälper till att bygga och behålla engagemang hos anställda. Allt från onboarding till bekräftelse av arbetet, det bygger företagskultur, ökar delaktigheten och får medarbetaren att känna och förstå sitt värde.  

#2: Kunder

Kundupplevelsen är kritisk för detaljhandeln, engagerad personal har mycket högre chans att leverera fina upplevelser och intranätet kan hjälpa verksamheten hålla en hög lägsta nivå.  

Intranätet är på plats hela arbetsdagen för att hjälpa, guida och besvara frågor från de anställda. Alla serviceföretag förlitar sig på kunnig personal, korrekt information och snabb lösning på problem. Således ska intranätet ge dessa möjligheter till personalen - Det är en plats för all intern kompetens.   

En version av sanningen — Intranätet är perfekt som sanningsbärare. För detaljhandeln innebär det att här har alla anställda tillgång till rätt information och policys samt rutiner för rådgivning, returer, klagomål etc.  

Effektivare personal och mindre störningar — Genom att använda intranätet även som nav i övriga digitala lösningar så vet all personal att all information finns via intranätet, även när det rör sig om behov som uppstår väldigt sällan. I förlängningen blir det färre frågor som ställs till olika avdelningar, personalen blir effektivare och kan själva hitta svar snabbare.  

#3: Konkurrens 

Många ledare inom detaljhandeln ser möjligheterna med att få sina medarbetare att jobba närmare varandra, dela kunskap, öka produktiviteten och effektiviteten samt samarbeta mellan geografiska positioner. Ett par sätt som vi ser att detta är möjligt: 

Problemlösning– Om problem uppstår som påverkar mer än en enhet så är intranätet en otroligt stark kanal för problemlösning. Ett huvudkontor kan snabbt och effektivt kommunicera problem och lösning utan att jobba på flera fronter samtidigt.  

Dela kompetens över tid — En av de finaste sakerna med en plats för all kunskapsdelning är att du kan behålla kompetens trots att medarbetaren slutat, vilket innebär att seniora medarbetares upparbetade kompetens kommer organisationen och nya medarbetare till gagn över lång tid.  

Expertkunskap — Varje verksamhet har sina experter och specialister, det kan vara medarbetare med lång erfarenhet, de har skaffat sig unik kompetens. Risken är att denna typ av kompetens försvinner i mängden inom organisationer. Intranätet kan däremot lyfta upp dem, belysa dem och deras unika kunskap på en rad olika sätt, via blogg, FAQ eller frågelåda. Ett sätt att uppmärksamma de som gör något extra och ett bra sätt att delge kompetens i hela organisationen.  

Ett intranät kan hjälpa en så komplex verksamhet som detaljhandeln på många sätt. Framförallt genom att skapa en vi-känsla, bygga upp dina medarbetare och ge dem värdet de förtjänar, underlätta det dagliga, viktiga arbetet och behålla kompetens för att bygga långsiktigt för hela organisationen. 

Kommentera
  • DELA