Följer ditt intranät lagkraven om tillgänglighet och WCAG?

Bakgrund

EU tog 2016 ett stort beslut som sedan den 23 september 2019 påverkar alla offentliga verksamheter inom unionen. De standardiserade rekommendationerna, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), innehåller 13 övergripande riktlinjer med tillhörande kriterier för öka tillgängligheten till intranät och webbplatser för alla människor, oavsett funktionsnedsättning.

Lagkravet påverkar bland annat myndigheter, kommuner och landsting som är offentliga och ska uppfylla kraven inom WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Men även privata aktörer som levererar en tjänst, som intranät, som Spintr, är skyldiga att följa de direktiv som finns.

Summerat så handlar det om att man ska utforma sina tjänster så att de kan hanteras och uppfattas av alla och ge användarna möjlighet att rapportera brister och begära ut information om de undantag som har gjorts i att anpassa tjänster efter WCAG riktlinjer.

 

Varför är det viktigt med tillgänglighet

Att göra tillgänglighetsanpassningar är inte bara viktigt för oss på Spintr utifrån att det är ett lagkrav, vi vill förstås att alla ska kunna använda vår tjänst oavsett förutsättning och behov. Vi anpassar vår tjänst på ett sätt som möjliggör att en användare kan navigera och använda dess funktioner oavsett om man använder sig av skärmläsare, tangentbordsnavigering eller om man förstorar innehållet i sin webbläsare.

Det finns många människor, där den enas behov skiljer sig från en annan. Ibland når man sitt intranät från en mobiltelefon, ibland från en surfplatta och ibland från sin skrivbordsdator. Vissa behöver skärmläsare för att navigera och ta del av information som finns medan andra använder sig av tangentbord för att ta sig runt i informationen. WCAG är till för att alla människor ska ha möjlighet att ta del av informationen som finns på intranät och på andra typer av webbplatser.

 

En stor del av ansvaret ligger på kunden

Spintr har många kunder i många typer branscher och verksamheter, vilket gör att våra användares behov kan skilja sig betydligt. För oss är det viktigt att en användare som enbart läser innehåll på sitt intranät kan tillgodogöra sig det lika bra som en administratör eller redaktör vilka har som arbetsuppgift att skapa och kurera innehållet på intranätet.

Även om vi på Spintr har optimerat vår produkt så är det också viktigt att användarna av produkten ser till att innehållet de väljer att publicera är korrekt skrivet. Rubriker, texter och länkar ska uppfylla de krav som finns. Ett exempel kan vara att skriva rubriker som inte är missvisande, utan beskriver innehållet som finns på en informationssida.

Eftersom Spintr är en tjänst ligger det på redaktören att skapa användarvänligt innehåll. Vi rekommenderar alla våra kunder att ge redaktören verktygen som behövs för att lyckas.

 

Hur vi tog oss an WCAG-utmaningen

För oss på Spintr har processen för att implementera WCAG varit relativt omfattande. Vi la mycket tid på att studera kraven och riktlinjerna så att vi kunde kartlägga vilka insatser som behövde göras i vår produkt. Tidigt noterade vi att finns många olika tolkningar av direktiven och det var viktigt för oss att vi gjorde rätt prioriteringar för våra användare och för produkten.

Spintr är en produkt och tjänst som ska, som sagt, fungera för alla typer av organisationer och alla typer av användare, men det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till aspekter som skulle påverka upplevelsen och våra ordinära användare och kunder negativt. För oss var det viktigt att förstå hur vi kan optimera vår produkt utan att det egentligen blev någon synlig och märkbar skillnad i upplevelsen av produkten för våra användare. Det var också viktigt att vi tidigt i processen förstod vad vår produkt redan uppfyller, så att vi kunde lägga tiden på det vi behövde förbättra.

Många justeringar vi gjort är i koden och således inget som påverkar våra kunder på ett synligt sätt, förutom de som t.ex. navigerar med tangentbord. Där har upplevelsen blivit förbättrad. Några av de synligare åtgärderna; är att vi har implementerat fler hjälptexter för att få användarna att förstå vad de funktioner som finns på Spintr gör och är till för, samt att vi har optimerat kontrasterna på de färger som används så att de element som finns i produkten blir tydligare.

Arbetet med tillgänglighet och anpassning till WCAG slutar inte för att första målsnöret är passerat. Målet var förstås att se till att vi var tillgängliga till den 23 september, men all vidareutveckling vi gör av produkten behöver följa alla direktiv så att produkten fortsätter att vara anpassad för WCAG. Och det som kommer in från våra användare har hög prioritet för oss så att vi kan åtgärda det som uppkommer.

 

Vad är status just nu

Intranätplattformen Spintr är nu anpassad till standarden WCAG 2,1 AA. Vi arbetar just nu med att få ut det sista som gör så att en administratör och redaktör kan skapa och navigera med enbart tangentbordet.

Vi har under september månad successivt uppdaterat tjänsten med små och stora anpassningar till WCAG. Detta har vi gjort för att inte publicera allt på en gång för att få minimal påverkan på er.

Som jag nämnt tidigare så kommer vi att fortsätta göra uppdateringar för att optimera upplevelsen av produkten för alla användare. Vårt mål är att alla oavsett förutsättningar samt roll för sitt intranät kan använda det.

 

Kostnaden för kund

Spintr levererar en SaaS-tjänst vilket innebär att WCAG-anpassningen inte blir en merkostnad för våra kunder. Och det här har alla våra offentliga kunder redan fått tagit del av genom septembers uppdatering av tjänsten.

 

Tips till dig som läser

Om du har fler frågor kring WCAG är du välkommen att vända dig till vårt Community. Du hittar även regelbundet information om hur Spintr uppdateras då det är av största vikt för oss att du som användare kan ta del av hur Spintr förbättras.

Kommentera
  • DELA