Kommunikativ ängslighet

Antalet sätt vi kan kommunicera med varandra har fullkomligt exploderat med smarta telefoner och snabba uppkopplingar. WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook, Slack, LinkedIN, Snapchat och inte minst Office 365.

Som företag är vi ofta inte sämre än att vi öppnar upp mer eller mindre officiella kanaler i alla dessa produkter. I företagsledningar och kommunikationsavdelningar andas man ut när lanseringar är klara och man har täckt ytterligare en kanal i förhoppning om att nå anställda men glömmer att alla kanalerna ska också fyllas med innehåll.

Som individ är vi vana vid ett konstant nytt flöde, ny och mer information att scrolla förbi. Risken för oss som jobbar med internkommunikation är att vi inte har material nog när alla flöden ska handla om interna saker, Det finns helt enkelt inte tillräckligt med information att delge eller tillräckligt med resurser för att hålla igång kanalerna.

Kanalerna styrs dessutom av tredje part med egen utveckling och egna målsättningar. Det mynnar ut i ett gytter av kompetens som skall underhållas på kommunikationsavdelningen. Bakslaget kommer när man inser att ens medarbetare inte ser informationen, inte läser innehåller eller blir allt mer konfunderade om vart informationen finns. I slutändan är det inte ovanligt att vårt överflöd av kanaler innebär att vi vet mindre än någonsin om vad som är viktigt för organisationen.

Min uppfattning är att mycket av detta beror på kommunikativ ängslighet. Man vet inte hur man ska agera, man har ingen strategi utan implementerar så många kanaler som möjligt utifrån rapporter såsom Svenskarna och internet eller senaste numret av DI Digital alternativt vad flest kollegor pratar om i fikarummet i hopp om att några kollegor ska finna det de söker efter. Vad man borde göra är att ha en strategi för hur man ska jobba med intern kommunikation. Verktyg kan aldrig vara en strategi, de är taktik. Genom att planera strategiskt för sina anställda så slipper man ”shiny object syndrome” vilket teknikutvecklingen utsätter oss för allt oftare.

Tipset är att välja verktyg som överensstämmer med er strategi, som bidrar taktiskt över tid. Jobba mer med innehållet och mätt engagemang och beteende inte antalet poster. Ni kommunicerar för beteendeförändring eller beteendeförstärkning inte för klick.

 

Kommentera
  • DELA