Kvalitet är en fråga om tidpunkt

Spintr är en produkt som är i ständig utveckling och vi arbetar dagligen med att göra vår produkt så bra som möjligt. Ett sätt att göra detta på är att ändra de rutiner vi har för att göra uppdateringar.

Vi har tidigare arbetat så att vi på fredagar varje vecka uppdaterar vår produkt, men i att arbete för att öka kvaliteten i produkten kommer vi att ändra denna rutin. Från och med april så kommer vi att göra uppdateringar varannan vecka istället för varje vecka. Detta kommer att ske på tisdagar med start den 2:a april.

Genom denna rutinändring så kommer vi att ha möjlighet till bättre testning för det vi kommer att uppdatera. När en utvecklare har genomfört en ändring eller skapat en ny funktion, är första steget i en testning att en annan utvecklare läser genom det som har skapats och godkänner detta. I nästa steg är vi tre personer som testar uppdateringarna som ska driftsättas, där minst två personer behöver godkänna ändringen för att den ska genomföras. På detta sättet minskar vi risken för buggar i och med att vi introducerar de nya funktionerna och ändringarna.

Nu när vi ändrar våra rutiner så har vi också möjlighet att kommunicera bättre, både internt och externt, om det som kommer i nästa uppdatering till våra kunder. På så sätt kan administratörer till Spintr på arbetsplatsen enklare i sin tur kommunicera det vidare till alla användare. Genom att ha god framförhållning till det som kommer att driftsättas tror vi att det kommer att minska förvirring hos användarna och skapa en bättre arbetsmiljö hos våra kunder.

En till fördel med att göra uppdateringar varannan vecka är att om något skulle bli fel under uppdateringen, så inträffar inte detta i anslutning till en helg, vilket det gjort tidigare. Detta innebär att vi har snabbare återkoppling i supporten och vi kan snabbt åtgärda de fel som inträffar och kommunicera detta till våra kunder.

Vid akuta problem så kommer vi att göra en extra uppdatering men annars så kommer vi att hålla oss till varannan vecka.

/Erik, kvalitetsansvarig

Kommentera
  • DELA