Offentligheten och intranät - Nya vägar fram

Stora organisationer har ofta en vana av att arbeta med sina intranät och det har länge varit ett av få fungerande sätt att få ut information till alla delar av verksamheten. Organisationerna har således lång erfarenhet och vet vad ett intranät ger.

Bland dessa ”early adopters” finns våra svenska myndigheter och verk samt en rad andra verksamheter som drivs av offentliga medel eller bidrag. Det som skiljer dessa från andra stora organisationer är att de bekostas med skattemedel eller andra medel som getts till dem. Det gör också att de bör se på sina investeringar på ett annat sätt.

 Med offentlig finansiering i ryggen innebär det att verksamheterna sällan själva kan öka sina intäkter, det är ofta en lång process för många av dem och man kan säga att ”varje krona räknas” och behöver prioriteras. Detta i sin tur gör att stora investeringar, som t.ex. ett internkommunikationssystem, tär på budgeten då det traditionellt kan kosta flera hundra tusen att bara få det till lansering… om inte internet och den uppkopplade världen gjorde entré. I och med teknikens utveckling kräver inte längre den här typen av system i närheten av samma investering som tidigare. Låt oss titta lite närmare.


Traditionellt så planeras intranät åt större organisationer av en konsult tillsammans med kund, detta utifrån kundens preferenser, upplevda behov och konsultens kompetens. Konsulten har då såklart ett incitament att gå igenom och lära sig kundens verksamhet för att förstå vad som krävs för att kunden ska få rätt värden och effekter av lösningen. Tidsåtgång? 1-12+ månader.

Spintr bygger sin lösning på erfarenheten från hundratals kunder med, i sin tur, tusentals användare. Vi har bestämt ramverket. Vi tror däremot att kunden kan sin verksamhet bäst så kunden styr själv sitt innehåll och sin information. Tidsåtgång? 5 minuter.

Traditionellt har intranät satts upp lokalt hos kund på egen server för drift, så kallad ”on premise”-drift Detta kräver att kund har infrastruktur, kompetens att förvalta lösningen samt ta ansvar för övervakning av drift. Kunden blir också ansvarig för leveransen och säkerheten i driften.

Spintr rekommenderar sina kunder att placera intranätet i molnet. Vi använder samma molntjänst som Microsoft tillhandahåller Office365 genom. Kunden behöver ingen kompetens gällande infrastruktur, uppdateringar av programvara eller drift av densamma. Vi kan sätta upp Spintr hos kund, on premises men få väljer detta idag. Säkerheten är i världsklass i molnet numera.

Traditionellt krävs utbildning från konsulten eller en underleverantör för att ett fåtal personer skall kunna uppdatera och förvalta innehållet i intranätet. Detta sker ofta i ett separat CMS-system skiljt från intranätet som också kräver utbildning, med effekten att bara ett fåtal personer kan publicera.

Spintr erbjuder utbildning i det administrativa verktyget för att hantera intranätet. Publicera innehåll görs genom samma typ av verktyg som du är van vid från diverse internettjänster, så kan du skriva hos Facebook eller Google så kan du skriva i Spintr. Hos oss kan alla publicera.    

Traditionellt kliver konsulten och dess bolag av vid lansering. Nu har kunden själv ansvar för förvaltning och utveckling. Varje uppdatering eller supportärende kommer med avtalad kostnad.

Spintr kliver på vid lansering. Vi erbjuder gratis intranät-support till alla under avtalstiden genom det kommunikationsmedia som passar kund. Antingen över telefon, e-post eller via en chat direkt i produkten. Vi har dessutom ett väl utbyggt helpcenter. 

Traditionellt står tiden stilla i ditt intranät. Ingen löpande utveckling sker utan den produkt och den lösning du har är den du har tills den inte längre håller måttet och måste bytas ut genom ett nytt projekt. Det brukar innebära att de sista två-tre åren av dess livslängd är fyllda av frustration inom verksamheten då det inte längre lever upp till förväntningar och behov.

Spintr uppdaterar produkten löpande och varje uppdatering ges till varje kund kostnadsfritt, vilket innebär att produkten alltid är i fas med samtiden och rådande krav. På så vis finns inga år av dålig eller lägre kapacitet. Spintr växer med kunden och dess behov inom internkommunikation. Det är det som är vår affärsmodell. Att ni som kund inte ska behöva byta ut lösningen då ni hela tiden har en modern och konkurrenskraftig lösning.

När det gått några år genomförs sedan traditionellt en ny upphandling av ett nytt intranät. Upphandlingar är kostsamma för organisationen i form av administration, tid och personal. Vidare så vet vi att nya produkter innebär nya utbildningsinsatser och nya projekt innebär ny huvudvärk och en massa kalendertid.

Spintr rullar på och innebär kontinuitet, samlade kommunikationsvägar och en mycket låg TCO (total ägandekostnad) över tid.

Kommentera
  • DELA