Spintr möter Anna Almberg

Vi möter ofta spännande personer, människor som ger oss energi, ny tankar eller bara en förstärkning av saker vi tror på. Vi på Spintr har under flera tillfällen haft förmånen att lyssna till Anna Almberg, som i flera år varit en av de vassaste experterna på internkommunikation. Vi lät ta ett samtal med Anna om kommunikation, ledarskap och framtid. Vill du se mer av Anna så finns hon med på vår kundträff den 15 maj. 

”Vi lever i ett prestationssamhälle där mer och mer tid går åt till att prestera information, använda långa texter, många ord, olika dokument – men till vilken nytta? Och vilken typ av kommunikation uppnår vi egentligen med detta?”

Anna Almberg, expert inom internkommunikation, har sedan många år funderat, filosoferat, engagerat och arbetet med frågor som rör oss alla i vårt arbetsliv. Hennes grundtanke är att de arbetsmetoder som verksamheter och företag länge arbetat utifrån är förlegade och producerar ett samhälle där människan mår allmänt dåligt av höga krav, prestationsångest och en överdosering av information.

”Om vi ser till vad vi egentligen behöver för att må bättre och för att en verksamhet ska kunna drivas på ett framgångsrikt sätt så är det inte fokus på kontroll och uppmaningar att ta del av krångliga texter som ständigt produceras i massor,” förklarar Anna. ”Vi skulle behöva sudda ut dagens arbetssätt och börja om från början för att tillsammans kunna förstå hur framgång skapas – snarare än att försöka uppnå framgång genom att kontrollera människor och arbetsplatser.”

Anna har sedan alltid varit intresserad av människor och självklarheten att alla ska ha ett bra liv, samma rättigheter och att alla är behövda – något de pratade mycket om i hemmet under hennes uppväxt. Men det var egentligen först under studietiden på Umeå universitet när hon arbetade extra på Systembolaget som hon förstod vikten av att applicera dessa värdegrunder på verkligheten och använda dem i det dagliga arbetet.

”Jag satt i kassan men kände mig inte som en i verksamheten, snarare som en lagerarbetare som skulle se till att saker och ting bara löpte på,” berättar Anna. ”Det var inte förens monopolet blev uppmärksammat i och med en muthärva under tidigt 2000-tal och en tredjedel av ledning fick avgå som bolaget insåg att de var tvungna att starta om och börja kommunicera internt om saker som binder samma ett företag och vikten av att alla är betydelsefulla för att kunna komma på fötter igen.”

Med detta i ryggsäcken sökte Anna en tjänst på Systembolaget som genererade i att hon som 25-årig fick ansvaret att utveckla deras internkommunikation mellan alla butikerna. En massiv utmaning där hon fick med sig förståelsen av att arbeta långsiktigt, fokusera på människan och hennes möjlighet att anpassa sig men att detta dock tar lång tid och förmågan att definiera de olika rollerna inom ett företag – vem är egentligen ansvarig för vad och hur hänger dessa roller ihop med varandra inom internkommunikationen?

”I Sverige har vi länge arbetat med informationsavdelningar på företag där de anställda har ansvarat för att producera information i mängder och trycka ut detta till de anställda. Huruvida de sedan kunnat ta detta till sig eller gett upp på grund av krångliga texter och så vidare är en helt annan fråga,” förklarar Anna.

”Idag är tanken till viss del annorlunda,” fortsätter Anna. ”Verksamheter har en kommunikationsavdelning som ska fungera som en inspiration till de anställda där de alla måste inse att de är brickor i ett och samma spel som måste arbeta tillsammans för att företaget ska växa och må bra.”

”Det är A och O att de anställda inser att även de ska inspireras till att vilja dela med sig och ta emot material som skapats av deras kollegor på företaget snarare än massproducerats av en och samma person,” menar Anna. ”En av internkommunikationens grundstenar bygger på att vi har ett gemensamt ansvar i våra olika roller att kommunicera internt för att bygga en djupare förståelse kring hur vi fungerar, vad som är på gång och hur verksamheten växer tillsammans med dess anställda.”

Med detta i åtanke är det dock avgörande att ledaren på företaget inser vikten av internkommunikation och kommunikation. Anna Almberg menar att 90% av ett ledarskap är just kommunikation och att det även är direkt avgörande att en kommunikationsansvarig finns med i ledningsgrupper och liknande, precis lika avgörande som att exempelvis budget avhandlas där.

”Detta är dock inget som avspeglas i verkligheten där kommunikationsansvariga ofta kommer i skymundan och inte alls respekteras för den kompetens de faktiskt innehar,” förklarar Anna. ”Men fördelarna som går att uppnå om dessa nyckelpersoner skulle finnas med i ledningsgrupper och så vidare är många, då forskning pekar på att trovärdigheten för företaget stärks, stressen på arbetsplatsen minskar, medarbetarna mår bättre och hela organisationen kommer varandra närmre.”

Det kan kännas som mycket att ta in och förstå, men det är så det är. Internkommunikation är ett gigantiskt och mycket komplext område som kräver sin tid och tålamod från de som arbetar med detta. Dock finns det många hjälpmedel att nyttja längs vägen för att bygga en stark internkommunikation och en stark vi-känsla som genererar i nöjda medarbetare som i sin tur kan leverera bättre resultat.

Vi har bara ett liv, en stund på jorden – och därmed även bara ett arbetsliv,” reflekterar Anna. ”Vikten av att fokusera på människan och hennes arbetsglädje och vilka effekter detta ger på produktivitet, kundnöjdhet och lönsamhet för både företaget och arbetsplatsen är viktigare än någonsin. Vi måste våga stanna upp, andas och tänka efter för att sedan, med nya och fräscha ögon, kunna se vart vi är på väg och vem det kan gynna i det långa loppet.”

Anna jobbar än idag med internkommunikation på många olika sätt, bland annat via sin blogg, genom kundmöten och framträdanden på konferenser. Vi ser fram emot att höra mer av Anna och hennes tankar kring internkommunikation i framtiden, redan den 15 maj är Anna med oss på kundträff. 

Kommentera
  • DELA