Spintr och de tekniska aspekterna

För att känna er säkra i processen vid uppstarten av ert nya intranät finns det alltid många frågor från de olika avdelningarna eller personer på arbetsplatsen. Dessa frågor kräver svar.

Något av det mest komplexa kan vara att förstå sig på de tekniska bitarna som medföljer vid användandet av ett digitalt intranät. 

Vi på Spintr vill så klart att ert företag ska känna er bekväma med vår produkt redan från början. Därför har vi här lyft några av de vanligaste frågorna som existerande kunder funderat kring gällande teknik, innan de anslutit sig till Spintr.

  1. Drift

Vilka databaser stödjer Spintr?
Idag har Spintr endast stöd för Microsoft SQL Server från och med 2008 och framåt.

Vad krävs för att drifta Spintr in-house?
För att kunna drifta Spintr in-house så krävs det att ni har Windows Server installerat (gärna 2008 eller nyare) och Microsoft SQL Server (minst 2008 eller nyare). För att en av våra tekniker ska kunna installera er instans så kommer vi också behöva få tillgång till servern.

Vad är lämplig systemprestanda för att drifta Spintr?
Det är rekommenderat att ha minst en tvåkärnig processor samt 4GB med internminne för att säkerställa att allting fungerar som det är det tänkt. Denna specifikation är dimensionerad för upp till 100 användare på intranätet. Desto fler aktiva användare som finns på intranätet, desto mer kraftfull hårdvara kommer att krävas.

Hur administreras användare i Spintr?
Detta kan ske på tre olika sätt. 

- Inget AD (Active Directory) – detta innebär att du som administratör sköter administrationen av användare direkt i Spintr och håller detta uppdaterat allt eftersom.

- AD – detta är en databas för alla anställda på ett företag. I dagsläget importerar Spintr inte användare från ett AD när programvarorna kopplas samman, utan en profil skapas på Spintr första gången en användare loggar in med sina uppgifter. Ingen behöver därmed skapa användarna i Spintr, men de kommer inte synas på intranätet förens de har loggat in.

Spintr jobbar på ett formulär för administratörer i Spintr som har Office 365 kopplat att kunna importera sina användare. Vi kan fylla ditt intranät med användare innan release genom att använda en CSV-import. Kontakta vår support om ni önskar mer information kring detta. 

I alla kopplingar som Spintr har till extern användarhantering (exempelvis AD) så görs det i regel inga ändringar i det externa systemet. Det vill säga, det externa systemet räknas som den styrande användarhanteringen. AD+ inaktiverar alltså inte användare i AD:t utan tvärt om, den kollar om användaren i AD:t är inaktiverad eller borttagen och kommer i sånt fall inaktivera profilen på Spintr.

- AD+ är en tilläggstjänst från Spintr som i dagsläget kräver assistans av en tekniker för att installera och konfigurera på ert nätverk. Med AD+ installerat synkroniseras alla ändringar i databasen utan att du som användare behöver lägga in eller uppdatera något själv.  

  1. Säkerhet / Kryptering

Var sparas all information?
Idag finns det tre olika sätt du kan ha Spintr på. 

1) Azure
Via Microsofts moln-tjänst Azure, vars servrar driftas från Amsterdam. De flesta av Spintrs kunder ligger i Azure.

2) City Network
Via den Sverigebaserade molntjänsten City Network. Denna tjänst används till de kunder som inte kan ha sin data i ett annat land på grund av deras verksamhet.

3) On-premise
Via kundens egen server kan vi installera och köra intranätet lokalt. 

Hur ofta görs backuper?
I Microsofts Azure-moln driftas själva tjänsten i Amsterdam. Den data som lagras sparas geo-reduntant i Europa – det vill säga back-ups sparas i mer än ett datacenter på olika platser i Europa. Detta i sin tur innebär att om ett helt datacenter skulle gå ned och tappa all data så finns backuper kvar på andra datacenter. Generellt sett har Spintr backups tillgängliga i minst 30 dagar bakåt. Detta för att kunna återställa ditt intranät.

I Spintrs molntjänst för offentlig sektor drivs tjänsten i City Network-molnet med större delen av tjänsten i deras datacenter i Stockholm, men även här sparas data geo-reduntant i deras datacenter i Karlskrona.

Gällande installationer på en egen server brukar kunden vara ansvarig för backup, men det kan diskuteras när avtal skrivs. Spintr har bland annat en on prem-kund som förser oss med en nätverksdisk vi skriver backups till. 

  1. Office 365

Hur fungerar integrationerna till Office 365?
Den första delen är att kalendern kopplas samman mellan intranätet och Outlook (Exchange-kopplingen). Detta gör att ett event som skapats i Spintrs kalender även syns i din Outlook-kalender, och vice versa. Ni kan även tack vare denna kopplingen importera medlemmar till Spintr 365.

Sedan så har vi filhantering, som exempelvis OneDrive och SharePoint, där dessa funktioner fungerar på samma vis som kalendern. Skillnaden är att OneDrive är till för dig själv, medan SharePoint delas mellan alla.

När du väljer att aktivera till exempel OneDrive och SharePoint kommer dessa att finnas som en naturlig del i Spintr där dokument etc enkelt kan användas antingen publikt (SharePoint) eller privat (OneDrive).

Hur "sätter vi upp" kopplingen mot Office 365?
Office 365-kopplingen har två enkla steg.

Steg 1 - Tekniker på Spintr ställer in kundens intranät så att det kör en 365-koppling.

Steg 2 - Admin Consent – Du som kund får en länk som en administratör i kundens Office365 behöver logga in på. Via länken kommer du till en Microsoft-sida som kommer att begära rättigheter till Spintr (som gör att kopplingen att hämta kalenderposter och filer etc fungerar). Detta är vad Microsoft kallar för en Admin Consent, det vill säga att administratören accepterar Spintr för hela organisationen.

Efter dessa två steg fungerar kopplingen! Vi säkerställer hur datan ser ut så att den kopplas rätt till profilen i Spintr.

Läs mer om Office 365 och dess produkter här.

Läs mer här om vilka utmaningar som finns om du enbart arbetar med Office 365.

  1. Tilläggsprogram / Andra program

De flesta tilläggsprogrammen som kan tänkas användas inom en organisation/verksamhet, som exempelvis lönesystem, kan på olika sätt kopplas till Spintr och därmed användas direkt från intranätet. 

Har du frågor kring specifika programvaror är du välkommen att kontakta vår support för hjälp kring den smidigaste lösningen för just er.

  1. Support

Hos oss ska det vara enkelt att få hjälp. Du kan söka i vår support, ringa, mejla, ställa frågor i vårt supportforum eller chatta med oss vardagar 9-17. 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Här kan du prova Spintr kostnadsfritt!

 

Kommentera

Relaterat

  • DELA