Actic slipper röriga servrar och kass filhantering

En gemensam plattform för informationsspridning

Behovet av att satsa på internkommunikation hade vuxit fram inom Actic. Med närmare 3000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Österrike ville man hitta en gemensam plattform för informationsspridning, en plats för att dela med sig av erfarenheter, hitta svar på frågor och hänvisa interna supportärenden till. Det lyckas de med tack vare att allt nu finns samlat på deras digitala arbetsplats, intranätet.

- Vi har tidigare gjort ett flertal uppstartförsök med att lansera och bygga ett intranät internt, men aldrig lyckats och kommit i hamn. Vi fastnade bara i tekniska frågor eller detaljer, säger Cecilia Bergman, Sales & Development Manager Add On Services och huvudadministratör för intranätet.

Med det nya intranätet har man nu kunnat fokusera fullt ut på internkommunikationen istället för på tekniskt krångel.

- Med Spintrs startklara produkt hade vi genom ett knapptryck ett helt nytt intranät. Med det nya intranätet har vi för första gången nått ut till alla anställda i bolaget med samma information vid samma tidpunkt. Det är fantastiskt, säger Cecilia Bergman.

Intranätet används för att sprida information inom bolaget och man delar också erfarenheter med varandra. Den information som är mer riktad kollegor emellan, kommuniceras emellan via de olika grupperna. Genom att man börjat använda chattfunktionen har mailaflödena inom organisationen också minskat avsevärt.

Mer delaktiga medarbetare

En annan fördel med intranätet är att medarbetarna känner sig mer delaktiga på ett annat sätt än tidigare. Det har blivit enklare att kommunicera och att uppdatera varandra kring vad som hänt och alla får nu samma typ av information. Det har blivit en rejäl ”snackis” om hur bra det är med intranätet och sättet man nu kan tillgodogöra sig information på, berättar Cecilia Bergman.

- Tack vare att intranätet är mycket enkelt, smidigt, digitalt och modernt kan man nu även leva upp till de förväntningar som många av de ofta unga och digitalt kunniga anställda har, fortsätter Cecilia Bergman

Äntligen slipper vi röriga server och filhanteringar

Förutom att intranätet har underlättat och förbättrat hela internkommunikationen så har även arbetsgången effektiviserats inom företaget.

- Vi har gått från extremt röriga server-och filhanteringar till att ha en plattform där det finns information som är relevant för mottagarna och där man enkelt kan söka efter det man letar. Nu slipper vi leta i pärmar eller gå till olika källor när vi behöver något, säger Cecilia Bergman.

Att intranätet är så användarvänligt för både användare och mottagare är en annan fördel.

- Vi har aldrig tidigare lyckats kommunicera med alla inom hela organisationen på det här sättet, det är ett jättestort steg för oss. Tilliten att vi är ett seriöst bolag har ökat bland medarbetarna”.

5 fördelar med intranätet enligt Actic

  • Det påminner om Facebook. Man kan lägga in bilder, lika, kommentera och chatta.
  • Att det är nyckelfärdig produkt som kan startas igång direkt.
  • Den har avlastat mailen mycket.
  • Att det är användarvänligt för både avsändare och mottagare.
  • Supporten, Spintr är en av de bästa leverantörerna vi jobbat med när det kommer till support.

Så hjälper Spintr Actic

  • Spintr har varit leverantör av Actics digitala arbetsplats och intranät sedan 2015.
Kommentera
  • DELA