"Nu jobbar vi mer tidseffektivt än någonsin" – Stjärnurmakarna sparar tid med oss.

En gemensam informationsarena för mer än 40 butiker

Stjärnurmakarna behövde hitta ett mer effektivt sätt att kommunicera med sina 40 butiker och de externa leverantörerna. Tillsammans med Spintr skapade de ett intranät och har nu fått en gemensam plattform för all kommunikation.

- Med vårt nya intranät har vi fått en gemensam informationsarena för våra 200 anställda fördelat på 42 butiker i hela Sverige och även för våra externa leverantörer. Nu har vi stora möjligheter till interaktion och kommunikation genom hela verksamheten. Och så vet vi att alla nås av samma information och på samma gång, säger Jonas Linder, Marknadschef på Stjärnurmakarna.

Något som är unikt är att Stjärnurmakarna även har bjudit in sina leverantörer, som de kallar sina vänner, till intranätet.

- Vi har ett viktigt externt nätverk i form av våra leverantörer. Därför har de egna grupper i intranätet där de kan kommunicera med de butiker som säljer just deras varumärke. De grupperna är så kallade stängda grupper och informationen där kan inte ses av alla utan bara av dem som är inbjudna till just den specifika gruppen, berättar Jonas Linder.

Större gemenskap och starkare band

Förutom att intranätet har bidragit till att effektivisera internkommunikation, så har det även hjälpt till att förbättra samarbetet och stärka banden inom organisationen.

- Vi har lyckats stärka banden och interagera ännu mer med varandra i organisationen sedan vi började arbeta mot intranätet. Dels når vi alla våra handlare, familjen som vi kallar dem, i hela Sverige och hela vägen ner till den enskilda butiksanställda. Men även handlarna kan diskutera med varandra, hjälpa varandra och ha en snabb kommunikation sinsemellan på ett mer effektivt sätt än tidigare, säger Jonas Linder.

Sedan intranätet började användas har även ”familjekänslan” förstärkts.

- Intranätet har fört oss samman och skapat gemenskap i hela organisationen. Vår kultur är familjetemat, intranätet har hjälpt till att förstärka den familjekänslan ytterligare, fortsätter Jonas Linder.

Vi har sparat in tid som vi kan lägga på rätt saker

Nu vet alla i organisationen att all information finns att hämta på intranätet och att den information som läggs upp där är relevant. På så sätt har organisationen också blivit mer tidseffektiv.

- Tidigare blev det mail och telefonsamtal när man ville veta något, nu vet både handlare och leverantörer att all information, om allt från försäkringar till kommande kampanjer, finns på intranätet och att det är enkelt att hitta. Och så är det även en bra inspirationskälla. Man kan lätt och enkelt lägga ut en tex. en bild på en bra butiksexponering eller en film till en nyhet för att inspirera och tipsa varandra. På så sätt har vi fått ett mycket mer inspirerande informationsflöde, säger Jonas Linder.

6 fördelar med intranätet enligt Stjärnurmakarna

  • ”Nyheter” Här kan vi kommunicera till alla i hela företaget och på en yta som alla ser. Det kan vara allt från när Kickoffen ska äga rum till nytt butiksmaterial.
  • Att det är så kort Time to market, det är bara att köra igång.
  • ”Grupper”. Här kan vi enkelt och snabbt kommunicera med våra externa leverantörer.
  • Att det är användarvänligt, lätt att hitta saker och att lägga upp saker.
  • ”Kontaktlistor/register”. Med dessa kan vi snabbt komma i kontakt med varandra och även direkt med varje enskild butiksanställd och inte bara butikscheferna.

Så hjälper Spintr Stjärnurmakarna

  • Spintr har varit leverantör av Stjärnurmakarnas digitala arbetsplats och intranät sedan 2017.
Kommentera
  • DELA