Socialt intranät – vad är det och varför behöver vi det?

Socialt intranät, smart intranät, digital arbetsplats… Kärt barn har många namn! Men vad är det som skiljer ett socialt intranät mot ett traditionellt intranät, och varför behöver vi det? Spintr rätar ut frågetecknen!

Flervägskommunikation vs. envägskommunikation på intranätet

Många företag, kanske rentav majoriteten, har någon form av intranät. Ett traditionellt intranät brukar vara någon slags lösning som ligger på företagets egna servrar (så kallat "on-prem") och vara byggt på en vanlig plattform som Episerver eller Sharepoint. Andra varianter är filservrar eller handknackade HTML-sidor från slutet av 90-talet. En anställd som slutade för 15 år sedan kanske hade kunskaperna att bygga ett ”intranät” som fungerade bra då. Vi har sett alla tänkbara varianter!

En gemensam nämnare för dessa traditionella intranät är dock en sak: det kommuniceras bara åt ett håll. Nyheter och information publiceras på intranätet av en eller flera utsedda redaktörer på uppdrag av olika avdelningar, ledning etc. och kommuniceras ”nedåt i leden”. Kommunikationen går bara åt ett håll. Neråt. 

Vad kännetecknar ett socialt intranät?

Det som gör ett socialt intranät just socialt är funktioner som live-chatt, arbetsgrupper, socialt flöde, kommentarsfunktion till artiklar, nyheter och bloggposter m.m. Dessa funktioner ger användarna möjligheten att kommunicera med redaktörerna/avsändarna av informationen, och även med varandra. Det blir en helt annan form av kommunikation på ett socialt intranät än på ett traditionellt intranät. Funktionerna i ett socialt intranät skapar möjligheter till större delaktighet, engagemang och aktivitet bland de anställda.

Nu, är detta en form av kommunikation som de flesta kommer i kontakt med dagligen i form av Facebook, LinkedIn, Instagram och andra sociala nätverk. Det finns helt enkelt en vana att kunna kommunicera åt flera håll samtidigt idag. Så varför ska vi inte göra det på företagets intranät?

Och då kommer vi till frågan ”Varför är det här med ett socialt intranät bra? Tre exempel:

  • Ökad känsla av tillhörighet
    När medarbetare kan vara delaktiga i kommunikationen och göra sin röst hörd genom att kommentera artiklar, inlägg och bloggar så ökar det känslan av tillhörighet och gemenskap.
  • Ökad produktivitet
    En medarbetare som känner tillhörighet till gruppen och förtroende för företaget har naturligtvis en mer positiv inställning och jobbar således bättre och mer produktivt än någon som känner sig utanför och är negativt inställd.
  • Ökad transparens
    Ett bra socialt intranät gör det enkelt att publicera information, inte bara för redaktörerna utan även för t ex VD och andra nyckelpersoner som normalt sett inte arbetar som kommunikatörer. En VD-blogg där VD:n själv är författaren och den som publicerar informationen/nyheterna inger ett mycket större förtroende och en högre transparens än om informationen/nyheten publiceras på traditionellt sätt utan en personlig avsändare. Ett socialt intranät ökar transparensen och förtroendet hos de anställda gentemot ledning och chefer.

Kommentera
  • DELA