Vi läser corona, ser bilder på virus, spelar upp en film om handtvättning och uppmanas använda handsprit men inte stjäla den. Vi har gjort det ett...