Stora organisationer har ofta en vana av att arbeta med sina intranät och det har länge varit ett av få fungerande sätt att få ut information till...