Det är svårt att lära en gammal hund sitta lyder ett känt ordspråk. Men förmågan att som människa lära sig nya saker är fantastisk, och åldern...