Över 70% av befolkningen i arbetsför ålder jobbar inte på kontor.

När vi digitaliserar vår kommunikation och vår verksamhet är sannolikheten hög att...