Våra projekt saknar Ambassadör

Min erfarenhet säger mig att vi tenderar att bli bättre på projekt, vi driver dem smartare, med bättre verktyg och en större förståelse för arbetsmetoder och innehåll. Vilket också driver bättre resultat -Vilket för organisationen är fantastiskt!

Dock fortsätter vi gärna att straffa ut oss när vi driver interna projekt med fokus på våra medarbetare. Vi missar ofta länken mellan intentionen och användaren av resultatet (de anställda). Risken är att missen kostar oss just det som var viktigt för oss, att medarbetarna skulle göra en förändring och använda det goda som projektet skulle ta med sig.

Låt oss titta på de grupper som borde finnas i större projekt.

Styrgrupp:
Denna konstellation är de som ofta kommer med beslutsrätt i projektet, det är också de som prioriterar, sätter tidsfaktorer, skallkrav och era måsten. Ofta står de även för fördelning av resurser.

Referensgrupp:
En form av “expertgrupp” De kan HR, IT eller annat specifikt som behöver fungera i det nya, de talar om vad som är bra/dåligt, vad som saknas och ger inte minst stöd och uppbackning. I denna grupp kan man gärna addera en slutanvändare. Gruppen har ingen beslutsrätt och de bidrar inte med mer än sin expertis, de har inget ansvar att göra något annat än tycka.

Arbetsgruppen:
De som gör det faktiskt arbetet. I ett projekt hos Spintr innebär det oftast att det är de som skall skapa innehåll utifrån styrgruppens beslut och referensgruppens inrådan. Ofta kollegor men ibland från olika avdelningar.

Dessa är de tre mest vanliga grupperingarna, men vi skulle vilja se gruppen ambassadörer bli mer regel än undantag.

Ambassadörsgruppen:
Består av personer som andra gillar. De ser fördelarna i plattformen och är villiga, ibland efter övertalning (tjat, choklad, mer tjat) att dela med sig av innehåll, skriva kommentarer, lägga upp bilder osv (om det är ett intranät). Gärna personligt och de gör det ganska frekvent i början. De har inget ansvar för varken beslut, åsikter eller jobb. De ska bara nyttja plattformen.

Genom att addera ambassadörer för plattformen i slutet av införandet, se till att de är införstådda med upplägget, hur det fungerar och de ansvarigas vision så kan de öka genomslagskraften enormt. Bara genom att använda grejerna.

Så vem är ambassadör?
Karaktärsdrag hos personerna som borde vara ambassadör i dina projekt är den så kallade “naturliga ledaren” personen som andra vill vara med, lyssna, till eller förknippas med. Det kan vara, men måste inte vara en chef. Ert jobb som ansvarig för projektet är att lokalisera personerna i just din organisation och få med dem på er vision men inte genom att nödvändigtvis sätta dem i arbetsgrupper, det kan räcka med att påtala projektet, syftet och varför ni tror det blir en väldigt bra grej för personalen. Gör inte misstaget att tro att det alltid är en chef - det är nämligen sällan det, om personen ser samma sak som du kommer de använda de nya funktionerna, systemen, eller vad det nu är.

Ni skapar engagemang genom ambassadörer, inte genom lappar i personalrummet!

Häng med på vårt webinar om engagemang

Kommentera
  • DELA