Varför köpa intranät som tjänst?

Andreas rund glad

 

Andreas Sers, Kundcentrerad produktspecialist på Spintr förklarar vilka fördelar man får när man handlar intranät som tjänst istället för som vara.

 

Varför köpa intranät som tjänst?

SaaS är en förkortning som inte många känner till utanför IT världen men det står för Software as a Service eller översatt till svenska ”Mjukvara som tjänst”. SaaS bygger på en prenumerationsmodell som ofta baseras på antalet användare och som driftas av leverantören i molnet. Istället för att man köper mjukvaran så hyr man den av leverantören under så lång tid som man själv önskar och har behov.

SaaS tjänster spelar redan idag stor roll i privatlivet genom tjänster som Netflix, Disney, Spotify med flera. Även stora drakar som Microsoft, Google och Amazon går mot att bygga SaaS tjänster istället för klassiska IT lösningar.

Att ha sitt intranät som tjänst har många goda anledningar, nedan fokuserar vi på några av de största enligt oss;

Lägg tid på det viktiga och kom igång snabbt

Det som avgör om ett intranät fungerar bra har lite att göra med vilka funktioner eller vilken plattform man använder. Det som är avgörande för hur mycket ett intranät används handlar om vilket innehåll man fyller det med. Utan ett uppdaterat och relevant innehåll minskar användandet av intranätet snabbt. Efter en lång förstudie kring vilken funktionalitet intranätet behöver kommer de flesta ofta fram till väldigt snarlika krav som varandra och varför lägga resurser på att ta fram något som andra redan har tagit fram?

Genom att köpa intranätet som en tjänst slipper man det första tidskrävande steget att gå igenom vilken funktionalitet man vill ha och det tunga utvecklingsprojektet när intranätet ska byggas. Istället kan organisationen direkt börja att fundera på vilket innehåll användarna kommer behöva och hur de ska hitta det.

Kontinuerlig innovation

Genom att kontinuerligt förbättra och tillföra nya funktioner till plattformen försäkrar leverantören att intranätet kommer kunna användas under lång tid framöver. Kraven som ställs på ett intranät idag ser annorlunda ut mot kraven som ställdes för fem år sedan. Ofta syns en cykel av att organisationer behöver starta nya intranätprojekt i takt med att det tidigare intranätet börjar bli föråldrat och inte längre matchar de krav som användarna och verksamheten ställer på systemet. En del i att intranäten upplevs som omoderna och föråldrade handlar om att verksamheten inte haft kunskap, tid och resurser för att förse intranätet med uppdateringar och nya funktioner.

Genom att välja en SaaS tjänst med kontinuerliga uppdateringar och ständig utveckling ges en plattform som kommer kunna agera som ett modernt och funktionellt intranät under lång tid framöver. Genom att leverantören av tjänsten kontinuerligt tar fram nya uppdateringar, funktioner och innovationer innehas en modern plattform som kan användas under lång tid utan att den kommer kännas gammal och omodern. Genom detta behövs sällan nya intranätprojekt startas i stor skala och istället kan tid och energi läggas på kärnverksamheten.

Ekonomiskt och skalbart

IT system kan vara svåra att budgetera då de stora kostnaderna ofta kommer i klump vid införande och utveckling. Ofta blir det även långa förskjutningar mellan när det faktiska behovet av uppdateringar uppstår till dess det finns en budget för att sedan se över vilka nya funktioner som behövs och sedan utveckla det. Det kan också vara svårt att se vilka krav som kommer ställa på intranätet längre fram då det aldrig med säkerhet går att veta vad som väntar i framtiden.

SaaS tjänster kommer ofta med tydliga ekonomiska ramar, man betalar per användare eller hur mycket man använder tjänsten. Detta gör det lätt att budgetera sina kostnader då det får en jämn kostnadsmassa som är lätt att förutse långt fram i tiden. Eftersom betalningsmodellen bygger på antalet användare så skalar även kostnaden efter behovet, vilket ger en stabilare ekonomi.

Viktigt för leverantören att du lyckas

Eftersom det inte finns någon stor initial intäkt för ett SaaS bolag är det prioriterat att du som kund lyckas lösa dina problem och gillar tjänsten du köpt, varför ska du annars fortsätta betala för tjänsten? Detta gör att supportfunktionen får en viktig och högt värderad roll i framgångsrika SaaS bolag, för utan snabb och bra support får bolaget inte nöjda kunder på långsikt.

SaaS bolag stannar dock inte vid en bra support utan det har även växt fram en ny typ av funktion vars syfte är att hjälpa dig nå dina mål med produkten, Customer Success. Det kan vara lätt att blanda ihop Customer Success med Support men till skillnad från Supportfunktionen jobbar Customer Success proaktivt istället för reaktivt.

Vi kommer dyka djupare i vad Customer Success är och hur vi på Spintr ser och arbetar inom det området i ett senare blogginlägg.

Det var några anledningar till att vi tycker att du ska köpa ditt intranät som en tjänst, ser du några andra fördelar får du gärna dela med dig i kommentarerna nedan!

Kommentera
  • DELA