WCAG och hur arbetet utvecklat produkter och utvecklare

För två år sedan påbörjade många verksamheter arbetet med att tillgänglighetsanpassa sina tjänster gentemot WCAG, den nya lagen om tillgänglighetsanpassning, som trädde i kraft 2019 (läs mer om de specifika datumen nedan). I och med det stod många utvecklare inför en stor utmaning – både att förstå sig på den faktiska lagen men också fundera ut tillvägagångssätt att implementera lagen i deras produkter.

När Spintr påbörjade arbetet med WCAG visste vi att det var ett stort och omfattande arbete som låg framför oss – men kanske inte hur stort. Vi har tidigare skrivit om WCAG och varför arbetet är av stor vikt för verksamheter, speciellt de offentliga, men också för utvecklare som skapar och underhåller verksamheternas produkter.  

”Det har krävts många dagar och veckors research både kring lagförslaget och hur vi kan applicera det på produkten,” förklarar Erik Grensman, Head of User Experience på Spintr. ”Vi har fokuserat på och arbetat utifrån ett helhetsgrepp där hela Spintr har tillgänglighetsanpassats.”

Produkten är utvecklad och anpassad så att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av de funktioner och det material som erbjuds i dagsläget. Men med tanke på det höga utvecklingstempot förändras anpassningarna ständigt för att möta allas behov, oberoende av vilka de är.

”Det är av största vikt att vi hela tiden har människan och hens olika behov i fokus,” menar Erik. ”Alla är olika och därmed kommer produkten hela tiden behöva ses över och anpassas i takt med att verksamheter får nya medarbetare – därmed är produkten ett levande dokument som alltid behöver omsorg och tillsyn.”

Att tillgänglighetsanpassa en produkt gentemot WCAG har också gett utvecklare och produktansvariga en större helhetsuppfattning i hur en produkt kan, och bör, utvecklas för att vara disponibel för alla i samhället.

Trots att det är en lag som trätt i kraft som bestämmer att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av samma material skiljer sig efterfrågan för anpassningarna markant. Inom vissa verksamheter verkar intresset till och med relativt svalt, nåt som kanske beror på för lite information kring WCAG eller så har beslutsfattare inte arbetat nära människor som behöver anpassade verktyg för att klara av arbetslivet på bästa, möjliga sätt. 

”Vi hoppas att vår kunskap och information kring ämnet ska väcka större intresse och även en vilja att se över verktyg och plattformar som används så att alla i verksamheten ska kunna ta del av innehållet på lika villkor,” förklarar Madeleine Ingram Klippel, Inhouse Journalist på Spintr. ”På så vis blir även arbetsverktygen vassare och mer effektiva då utvecklare och produktspecialister går igenom produkterna grundligt och blir ytterligare motiverade att skruva på dem samtidigt som de tillgänglighetsanpassas.”

Spintr utvecklas konstant och när nya uppdateringar eller funktioner tillkommer utvecklas därmed även WCAG-arbetet. Något som är en självklarhet för att alla ska kunna arbeta på bästa tänkbara sätt tillsammans.

Har du koll på om de plattformar som ni arbetar på är WCAG-anpassade?
Här följer de datum som olika verksamheter och verktyg bör vara uppdaterade gentemot lagkraven:

Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.
Befintliga webbplatser, som offentliggjorts innan 23 september 2018.
Publika appar berörs från och med 23 juni 2021.

Observera:
intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga. Däremot ska de göras tillgängliga när de genomgår en omfattande översyn.
Kommentera
  • DELA